AKTUELLT 2018

BESTÄLLNING AV ENKÄTER

Enkäterna kan liksom tidigare beställas antingen
direkt från Närketryck AB,tel. 0582-15260, eller via AMK:s beställningsblankett.
Kostnaden för enkäterna kommer att faktureras direkt av Närketryck AB.

PRISLISTA - ENKÄTERNA

BEARBETNING OCH TOLKNING AV ENKÄTERNA

Miljömedicin MM Konsult AB bearbetar, gör grundanalyser och tolkar enkätundersökningar utförda med MM-enkäterna.
Vi använder oss av samma företag som tidigare för registrering av enkäterna. Servicen bygger på samma grundprinciper vad gäller sekretess och integritetsskydd som tidigare.

Under 2015 klarade vi vår målsättning att skicka resultatet av enkätundersökningarna inom två veckor från det vi fick enkäterna. Detta trots att vi fick lägga ner en hel del jobb på att få fram uppgifter på kontaktperson eller post- och fakturaadress.
Gå därför igenom nedanstående checklista innan du skickar in enkäterna.

PRISLISTA - BEARBETNING
CHECKLISTA FÖR UTSKRIFT

ADRESS
Enkäterna skickas in för bearbetning till:
Miljömedicin MM Konsult AB
Box 1230
701 12 Örebro.

FRÅGOR
Kjell Andersson 070-328 89 00
andersson.kh@telia.com
Benita Rennes 070-328 81 33
mmenkat@gmail.com

Bearbetning och tolkning (DUST-länen)
Kunder inom Värmlands, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län kan vända sig till AMM för att få hjälp med bearbetning och tolkning av enkätundersökning.
För adress- och kontaktuppgifter se AMM/enkater.
Frågor till AMM besvaras i första hand av Gunilla Hällzon tel. 019-602 24 82

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.