Analyser

På den här sidan kommer vi att redovisa erfarenheter från drygt 25 års arbete med MM-enkäterna och deras utveckling. Nedan beskrivs bland annat bakgrunden till basfrågornas utseende (Metodstudie 1) och analyser av ett par kontorsdatabaser (Metodstudie 2).

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.