Frågor

Man klagar på arbetsplatsen på att det luktar mögel och att man fryser, speciellt på måndagsmorgnar. Hur hanterar jag som fastighetsägare denna fråga? Var kan jag finna råd om vad jag skall göra?
Svar: Det är viktigt att man försöker jobba strukturerat. Referens 1 och referens 18 ger dig vägledning. Via swesiaq.se kan du få ytterligare råd om hur du kan gå tillväga. Genom referens 39 och referens 41 får du veta mer om eventuella hälsorisker vid inneklimatproblem, speciellt när man kan misstänka fukt/mögelskador.

Man har upptäckt fukt/mögelskador i förskolan. Är detta farligt? Var kan jag läsa om vad detta betyder ur hälsosynpunkt för mitt barn och hur bör jag som förälder agera?
Svar: Detta är en vanlig och inte helt lätt fråga att besvara. Det finns dock en omfattande erfarenhet av liknande situationer. Referens 19 försöker besvara dessa frågor och referens 41 ger en aktuell syn på problematiken. Som framgår av ovanstående är akutåtgärder normalt inte nödvändiga utan det viktigaste är att nödvändiga åtgärder görs på rätt sätt, då i annat fall problematiken lätt återkommer. Generellt skall fukt/mögelskador med luktproblem alltid åtgärdas.

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.