Övrigt

Mellan åren 1975 och 1983, innan den Miljömedicinska enheten skapades på dåvarande Yrkesmedicinska kliniken, var mitt arbete mer inriktad på miljömedicinska frågeställningar där epidemiologin och riskkommunikationen var viktiga utvecklingsområden. De har varit aktuella även efter 1983 men utvecklingsarbetet kom efterhand att fokusera på inneklimat­frågeställningar. För att ge en uppfattning av vad som bearbetades tidigare redovisas publicerade rapporter och artiklar som inte beskrivits i samband med presentationen av inneklimatarbetet.

Publikationer – epidemiologi/miljömedicin/riskkommunikation

Orginalartiklar

1. Rylander R, Andersson K, Belin L, Berglund G, Bergström R, Hanson L. Sewage Worker´s Syndrome. The Lancet 1976; aug 28, 478-479
2. Rylander R, Andersson K, Belin L, Berglund G, Bergström R, Hanson L, et al. Studies on Humans Exposed to Airborne Sewage Sludge. Schweiz med Wschr 1977;107:182-4.
3. Axelson O, Andersson K, Hogstedt C, Holmberg B, Molina G, de Verdier A. A Cohort Study on Trichloroethylene Exposure and Cancer Mortality. J Occup Med 1978;20:194-6.
4. Hogstedt C, Andersson K. A Cohort Study on Mortality Among Dynamite Workers. J Occup Med 1979;21:553-6.
5. Axelson O, Sundell L, Andersson K, Edling C, Hogstedt C, Kling H. Herbicide exposure and tumor mortality. An updated epidemiologic investigation on Swedish railroad workers. Scand J Work Environ Health 1980;6:73-9.
6. Hogstedt C, Andersson K, Frenning B, Gustavsson A. A cohort study on mortality among long-time employed Swedish chimney sweeps. Scand J Work Environ Health 1982;8:72-8.
7. Andersson K, Elinder CG, Hogstedt C, Kjellström T, Spång G. Mortality Among Cadmium and Nickel-Exposed Workers in a Swedish Battery Factory. Toxicol Environ Chem 1984;9:53-62.
8. Westberg H, Jansson L, Andersson K. A Charcoal Sampling Method and a Colorimetric Analytical procedure for Carbon Disulfide. Measurement Data from a Viscose Rayon Manufacturing Plant. G Ital Med Lav 1984;6:123-5.
9. Elinder C-G, Kjellström T, Hogstedt C, Andersson K, Spång G. Cancer mortality of cadmium workers. Br J Ind Med 1985;42:651-5.
10. Axelsson O, Andersson K, Desai G, et a. Indoor radon exposure and activw and passive smoking in relation tp the occurrence of lung cancer. Scand J Work Environ Health 1988;14:286-92.
11. Lindberg E, Tysk C, Andersson K, Järnerot G. Smoking and inflammatory bowel disease. A case-control study. Gut 1988;29:352-7.
12. Gustafsson D, Löwhagen T, Andersson K. Risk of developing atopic disease after early feeding with cow´s milk based formula. Arch Dis Child 1992;67:1008-10.
13. Axelson O, Seldén A, Andersson K, Hogstedt C. Updated and Expanded Swedish Cohort Study on Trichloroethylene and Cancer Risk. J Occup Med 1994;36:556-62.
14. Gustafsson D, Andersson K, Fagerlund I, Kjellman N-I. Significance of indoor environment for the development of allergic symptoms in children followed up to 18 months of age. Allergy 1996;51:789-95.
15. Quintero C, Bodin L, Andersson K. Reference Spirometric Values in Healthy Nicaraguan Male Workers. Am J Ind Med 1996;29:41-8.
16. Quintero C, Larios L, Andersson K. Comparison of two questionnaires on respiratory symptoms in a Nicaraguan population: Value in diagnosis of chronic bronchitis. Int J Occup Environ Health 1996;2:88-94.
17. Castro-Gutiérrez N, McConnell R, Andersson K, Pacheco-Antón F, Hogstedt C. Respiratory symtoms, spirometry and chronic occupational paraquat exposure. Scand J Work Environ Health 1997;23:421-7
73. Johnni Hansen, Markku Sallmén, Anders I Seldén, Ahti Anttila, Eero Pukkala, Kjell Andersson, Ing-Liss Bryngelsson, Ole Raaschou-Nielsen, Jørgen H Olsen, Joseph K McLaughlin. Risk of cancer among workers exposed to trichloroethylene: an updated pooled analysis of three Nordic cohort studies. J Natl Cancer Inst(2013) 105 (12): 844-6.

Övriga publikationer

18. Axelson O, Andersson K. Kohortstudie över trikloretylenexposition, total dödlighet och tumördödlighet vid Kemirörelsen, Uddeholm. Rena ytor 1975;2:2-3.
19. Axelson O, Andersson K, Hogstedt C, Holmberg B, Molina G, de Verdier A. Trichloroethyleneexposition and cancermortalitet. Läkartidningen 1977;74:2559-61.
20. Axelson O, Sundell L, Andersson K. Uppdatering av mortalitet hos bekämpningsmedelsexponerade banarbetare. Läkartidningen 1979;76:3505-7.
21. Sundell L, Andersson K, Andersson I, Ydreborg B. Uppbyggnad av referensdata för yrkesverksamma grupper - erfarenheter från Örebroforumläret. Företagssköterskan 1980;4:3-5.
22. Anjou C-G, Andersson K, Axelson =, Edling C, Samuelsson P-J, Wigertz O. A computer system for occupatiojnal health epidemiology 1980 (Linköping: Universitetet i Linköping,Sweden
23. Andersson K, Andersson I, Botvalde M, Hjelm L, Fredriksson R, Hogstedt C, et al. Studie av referensvärden för bly i blod och urin hos vuxna. Läkartidningen 1981;78:3378-9.
24. Andersson K, Ahlborg G, Axelson O. Tumördödlighet i två bruksorter. ASF rapport 1981;396
25. Andersson K, Anjou C-G, Kling H, Samuelsson P-J. EPILIN-COHORT. Dataprogram för kohortstudier. användarhandledning. Linköping: Universitetet i Linköping, Sweden., 1982.
26. Andersson K, Höglund S, Kolmodin-Hedman B. Exponeringsförhållanden och symtom hos lantbrukare och lantbruksanställda som arbetar med bekämpningsmedel. Undersöknings­rapport 8/82. Lantbrukshälsan., 1982.
27. Seldén A, Andersson K, Hogstedt C. Lungcancer hos grafiker - asbestexponering? Läkartidningen 1982;79:3539-40.
28. Strandberg M, Hane M, Andersson K. Studie av neuropsykiatriska symtom hos narkospersonal ger oroväckand resultat. Läkartidningen 1982;79:2705-7.
29. Andersson K, Elinder C-G, Hogstedt C, Kjellström T, Spång G. Dödsorsaker bland kadmium- och nickelexponerade ackumulatorarbetare. Arbete och Hälsa 1983;31
30. Andersson K. Datorisering inom miljö- och hälsoskyddet på det regionala planet. Hälsovårdskontakt 1984;3:
31. Axelson O, Andersson K, Seldén A, Hogstedt C. Cancer mobility and exposure to trichlorothylene. Arbete och Hälsa 1984;29:126.
32. Andersson K. Dioxiner. . FHV-publikation. Suppl till Vatten., 1985.
33. Andersson K, Ahlborg jr G, Sundell L. Hur hantera miljömedicinskt larm? Förslag till strategi utifrån ett praktiskt exempel. Läkartidningen 1986;33:2305-1208.
34. Lundberg I, Andersson K, Hogstedt C. Arbetsmiljö och omgivningshygien i U-land - forskarutbildning i Nicaragua. NU-Nytt om U-landshälsovård 1989;1:11-3.
35. Andersson K, Stridh G. Radon i bostäder. AMA-Nytt, Mark Hus 1991;1:
36. Andersson K. Miljömedicinskt arbete i praktiken - erfarenheter från Örebro. Norsk tidskrift før arbeidsmed 1992;13:254-8.
37. Hogstedt C, Andersson K. Dynamitarbetare, Högskolan i Örebro, Rapport 6.
38. Andersson K, Axelson O. Genomgående beräkningrutiner för arbetsmedicinsk epidemiologi. ASF rapport 1976:78/123.
39. Andersson K, Ahlborg G, Axelson O. Dödlighet i lung-ventrikel- och blodtumörer på två bruksorter med tung metallindustri och kemisk industri. Fall-kontrollstudie. ASF rapport , 1981: 78/123.
40. Kjellström T, Elinder C-G, Andersson K, Hogstedt C. Kohortstudie av dödsorsaker för kadmiumexponerade arbetare. ASF rapport 1982:79/68

Konferenspublikationer

41. Andersson K. Kvävedioxid och flyktiga kolväten i inom- och utomhusluften i Örebro och Karlskoga. I Hur påverkas luften inomhus av luften utomhus? – Sammanfattningar från ett seminarium, Allergistämma 99 1999:16-17.
42. Andersson K, Hane M. Compilation and testing of questionnaires in occupational health care - experinees from the Örebro system. Dublin: XXI International Congress on Occupational Health, 1984
43. Anjou C, Andersson K. Metoder och databassystem för utvärdering av yrkesmedicinska data. Nord. Yrkeshyg. Motet sept. 1981
44. Sundell L, Andersson K. Standardised questionnaires - an important aid to occupational health care. Dublin: XXI International Congress on Occupational Health, 1984
45. Axelson O, Hogstedt C, Molina G, de Verdier A, Andersson K, Holmberg B. Kohortstudie över trikloretylenexposition och cancermortalitet. Oslo: Nord. Cancerunions Symposium okt, 1977.
46. Andersson K. Samordnad informationsbehandling inom svensk företagshälsovård - ett pågående projekt. Oslo: 29 Nord. Yrkeshyg. mötet, nov, 1980.
47. Ahlborg jr G, Andersson K, Axelson O. Dödlighet i lung-, ventrikel- och blodtumörer i två bruksorter med metall - och kemisk industri. Fall-kontrollstudie. Åbo: Nord. Yrkeshyg. mötet okt, 1981.
48. Anjou C-G, Andersson K, Edling C, Samuelsson P-J, Wigertz O. A computer system for occupational epidemiology. In: Gremy F, Barber B, Degoulet P, Salamon R, editors. A computer system for occupational epidemiology. Berlin: Medical Informaties Europe 81. Springer Verlag., 1981:734-44.
49. Hogstedt C, Frenning B, Andersson K, Gustavsson A. Dödsorsaker bland skorstensfejare - en kohortstudie. Rejkjavik: 31 Nord. Yrkeshyg. mötet sept, 1981.
50. Andersson K, Elinder CG, Hogstedt C, Kjellström T, Spång G. Mortality among cadmium workers in a Swedish battery factory. In: Wilson D, Volpe RA, editors. Edited Proceedings Fourth International Cadmium Conference Munich 1-4 March 1983. London, New York: Cadmium Association, Cadmium Council Inc, International Lead Zinc Research Organization, 1983:152-4.
51. Andersson K, Elinder S-G, Hogstedt C, Kjellström T, Spång G. Dödsorsaker bladn kadmium och nickelexponerade ackumulatorarbetare. Sammanfattning. 32 Nordiska Yrkeshygieniska mötet, Stockholm sept. 1983:180-182.
52. Andersson K, Brodin G, Anjou C-G. Databearbetning av formulär med hjälp av formulärnateringssystemet FORMA. Stockholm: Nord Yrkeshyg mötet, sept, 1984.
53. Lindberg E, Tysk C, Järnerot G, Andersson K. Smoking and inflammatory bowel disease. . XIX Nord. Gastroenterologmøde, Torham, Førroyar 29 mars - 3 maj, 1986.

Läkarstämma

54. Hogstedt C, Andersson K. Bly i blod och urin hos livsmedelsarbetare – normalvärdes­undersökning. Hygia 1980;89:
55. Ahlborg jr G, Andersson K. Insamling av yrkesuppgifter för studie av graviditetsutfall. Hygia 1980;89:
56. Ahlborg jr G, Andersson K. System för rutinmässig insamling av expositionsuppgifter från kvinnor som sjukhusvårdats för missfall. Hygia 1980;89:57.
57. Andersson K, Ahlborg G, Axelson O. Lung- och ventrikelcancer i två bruksorter. En case-referensstudie. Hygia 1980;89:61.
58. Frenning B, Andersson K, Andersson I, et a. Neuropsykiska symtom hos blybensinexponerade män. Hygia 1980;89:63.
59. Hogstedt C, Andersson K. Dödsorsaker bland skorstensfejare med lång anställning. Hygia 1981;90:
60. Ahlborg jr G, Andersson K, Enger L. Missfall och miljöfaktorer. Epidemiologiskt varningssystem vid ett länslasarett. Hygia 1981;90:390.
61. Andersson K, Höglund S, Kolmodin-Hedman B. Enkätstudie angående expositionsförhållanden och symtom hos lantbrukare som använder bekämpningsmedel. Hygia 1981;90:398.
62. Anjou C-G, Andersson K. Metoder och datasystem för utvärdering av yrkesmedicinska data. Hygia 1981;90:
63. Hane M, Andersson K, Strandberg M, Tillberg I. Neuropsykiska symtom hos narkosexponerad personal. Hygia 1981;90:76.
64. Andersson K, Elinder C-G, Hogstedt C, Kjellström T, Spång G. Kohortstudie av dödsorsaker för kadmiumexponerade arbetare. Hygia 1982;91:
65. Andersson K, Sundell L, Axelson O, Anjou C-G, Wigertz O. Epilin - Ett system för datorstödd yrkesmedicinsk epidemiologi. Hygia 1982;91:125.
66. Andersson K, Fagerlund I, Andersson M, Dalén G, Löwhagen T. Allergiförekomst bland barn i en industrikommun. Besvärs- och miljökartläggning. Hygia 1984;93:245.
67. Dalén G, Löwhagen T, Andersson K. Vilka källor används lämpligen för att beskriva allergiförekomst bland barn i en kommun. Hygia 1984;93:
68. Karlehagen S, Andersson K. Betydelsen av hur man administrerar frågeformulär. Hygia 1984;93:
69. Seldén A, Andersson K, Axelson O, Hogstedt C. Mortalitet och cancersjuklighet efter exponering för trikloretylen. Hygia 1984;93:
70. Ohlson C-G, Ahlborg jr G, Andersson K, Berggren T, Fagerlund I. Svenska arbetsledares dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. Hygia 1985;
71. Lindberg E, Andersson K, Järnerot G, Tysk C. Rökning och inflammatoriska tarmsjukdomar. Hygia 1986;
72. Andersson K, Fagerlund I, Åkeby S, Björkman L. Markradonets betydelse för radondotterhalten i bostäder - ett delprojekt i arbetet för att finna en lämplig spårningsstrategi. . Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 29 nov 2 dec, 1988.

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.