Publikationer

Ett stort antal publikationer redovisas som dels berör utredningsmodellen (Örebromodellen), dels MM-enkäterna och det inneklimatarbete som bedrivits vid Arbets- och miljömedicinska kliniken under perioden 1985-2009.
För att underlätta sökandet har vissa urval sammanställts under speciella rubriker enligt nedan:

Utredning av inneklimatproblem
Basartiklar om Örebromodellen och MM-enkäterna
Innemiljö och hälsa
Konferensböcker
Artiklar där MM-enkäterna använts
Övriga artiklar som berör klinikens innemiljöarbete
Övrigt
Hela publikationslistan

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.