Referensdata

På den här sidan kommer referensdata till MM-enkäterna att beskrivas och kommenteras. Tyvärr har det varit svårt att hitta tiden för detta arbete.
I referens 61 redovisas bakgrunden till några av de använda referenserna och detta får gälla i avvaktan på en mer utförlig beskrivning.

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.