Miljömedicin MM Konsult AB

Företaget erbjuder konsultstöd inom miljö och hälsa, spec. inom områdena miljömedicin, inomhusmiljö samt riskkommunikation. Företaget erbjuder också metodutveckling och utbildning inom de aktuella områdena

Arbetet kan ske i projektform eller genom deltagande i informationsmöten för att svara på frågor om hälsorisker, exempelvis sedan man upptäckt fukt/mögelskador i skolor eller i förskolor. Stor erfarenhet föreligger också vad gäller utveckling, bearbetning och analys av miljöenkäter.

Kontaktuppgifter:
Miljömedicin MM Konsult AB
Box 1230, 701 12 Örebro.
Kjell Andersson, telefon 0703 28 89 00
e-post: andersson.kh@telia.com
Benita Rennes, telefon: 0703 28 81 33
e-post: mmenkat@gmail.com

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.